Hvem er FFB – Foreningen Freelance Bogholdere?

I kan regne med os

Vi holder hvad vi lover

Et spændende netværk for bogholdere

Vi er seriøse

Vi er nu så mange medlemmer

452

og vi bliver løbende flere

Er du den næste?

Vision

Vi vil være en forening, hvor medlemmerne er i fokus.

Det skal komme til udtryk på flere forskellige måder:

Vi skal have netværksforum og erfa-grupper, hvor det er muligt at møde ligestillede, blive fagligt ajourført og dele viden.
Vi skal sikre os, at vores medlemmer har et fagligt niveau, som vi kan stå inde for. Herudover ønsker vi en form for uddannelse eller certificering, således at vores medlemmers kunder har lettere ved at træffe det rigtige valg til løsning af deres økonomiopgaver. Dette skal let og effektivt kunne søges via hjemmesiden.
Vi skal tilbyde medlemsgoder, som giver vores medlemmer attraktive tilbud, med hensyn til værktøjer og øvrige ydelser, som benyttes til at drive medlemmernes virksomhed.
Vi skal sikre os, at vores medlemmers kunder føler sig trygge. Dette gøres både via ovenfor nævnte kvalificering af medlemmernes kompetencer, samt vores krav om, at alle medlemmer har en ansvarsforsikring gennem FFB.
Vi skal i højere grad appellere til de unge i faget.
Vi skal blive mere synlige i offentligheden. Vi skal blive en naturlig partner, når der skal spørges ind til faget. Dette gælder lov-instanser, revisorer, partnere, leverandører, kunder og medlemmer, nuværende som kommende.

Seminarer

FFB afholder en række faglige seminarer om aktuelle emner.

Dette gøres i samarbejde med både vore samarbejdspartnere og SKAT.

FFB står bag en række tilbud, som medlemmerne kan vælge imellem, når viden og værktøj skal opdateres. Tilbud som vores medlemmers kunder i høj grad også indirekte får glæde af.

Kvalitet og sikkerhed

FFB’s optagelseskrav er med til at sikre, at alle medlemmer af FFB, kan udføre kvalificeret bogholderi og eller regnskabsarbejde samt har tegnet en professionel ansvarsforsikring.

FFB afholder kurser og netværksmøder, som er med til at vedligeholde og højne medlemmernes faglighed.

FFB’s medlemmer har forskellige uddannelser og tilbyder service ydelser efter deres faglige kvalifikationer.

Organisation

Læs mere om vores udvalg og bestyrelser