En helt ny verden af teknologi

Skruer man tiden bare nogle ganske få år tilbage, så vil man finde, at det var en helt anden tid, teknologi og masser af spændende oplevelser, der herskede dengang. Der var mange af de ting, som man kan i dag, man ikke kunne dengang. Derfor er der også mange, som snakker om, at der er mange ting, der er blevet nemmere i dag. Fordi teknologi og smarte maskiner kan regne mange ting ud selv, og derfor behøver man ikke gøre sådanne ting manuelt længere.

En dag vil det hele være fortid

Noget af det, som også kan være sjovt at forestille sig er, at en dag så vil det hele være fortid. Så vil det være nogle helt andre ting, man går og snakker om. Og de ting, som virkede så selvfølgeligt dengang man selv var til, vil lige pludselig være langt tilbage i tiden. Fordi det er noget helt andet, der er relevant, når vi når længere hen i historien. En sjov tanke at tænke på.