Optimeret rekruttering med engagement i læse- og skrivefærdigheder

For at sikre en effektiv rekrutteringsproces har Job7 taget initiativ til at styrke læse- og skrivefærdigheder blandt potentielle medarbejdere gennem ordblindeundervisning og voksenundervisning (Se https://www.job7.dk/andre-tilbud). Denne indsats er ikke kun til fordel for individet, men også for virksomheder, der søger kompetente og velkvalificerede ansatte.

Identificering af behov: Samarbejde med Marselisborg

I et samarbejde med Marselisborg har Job7 udviklet værktøjer til at afdække, om borgere er i målgruppen for Forberedende Voksenundervisning (FVU) eller Ordblindeundervisning (OBU). Disse værktøjer er afgørende for at skabe en skræddersyet undervisningsindsats, der adresserer individuelle udfordringer og styrker.

Forberedende voksenundervisning (FVU): Mestring af grundlæggende kompetencer

FVU er en mulighed for både ledige og ansatte i virksomheder. Dette program fokuserer på at styrke grundlæggende kompetencer som læse- og skrivefærdigheder samt matematisk forståelse. Gennem FVU kan enkeltpersoner øge deres kvalifikationer og dermed blive mere attraktive på arbejdsmarkedet.

Ordblindeundervisning (OBU): En tilpasset tilgang til individuelle udfordringer

For dem, der står over for specifikke udfordringer som ordblindhed, tilbyder OBU en skræddersyet tilgang. Denne undervisning sigter mod at styrke læse- og skrivefærdigheder på en måde, der imødekommer de særlige behov, som ordblinde individer kan have. Dette åbner døren for en bredere talentpool på arbejdsmarkedet.

Job7’s engagement: En vind-vind-situation

Job7’s engagement i at forbedre læse- og skrivefærdigheder er en investering i både individets udvikling og virksomhedernes rekrutteringspotentiale. Ved at tilbyde værktøjer og undervisningsmuligheder styrkes både ledige og ansatte, hvilket skaber en positiv indvirkning på arbejdsmarkedet som helhed.

Job7’s dedikation til at forbedre læse- og skrivefærdigheder understreger vigtigheden af livslang læring og tilpasning. Ved at støtte borgerne i deres færdighedsudvikling skaber Job7 ikke kun jobmuligheder, men også en stærkere og mere kompetent arbejdsstyrke.