Derfor har vi kulturforskelle

Kulturelle forskelle kommer til udtryk på mange forskellige måder, lige fra påklædning og madlavning til overtro og religiøse overbevisninger. De kan være subtile eller meget tydelige, afhængigt af konteksten. Et af de mest iøjnefaldende eksempler på kulturelle forskelle findes i sproget. Sproget fungerer ofte som mere end blot en måde at kommunikere på – det er en stærk kulturmarkør, herunder semantik, grammatik og endda slangord. På samme måde er musik et andet udtryk, der varierer på tværs af kulturer, og som normalt bærer vigtige kommunikationssignaler. Disse kontraster kan også ses i religiøse ceremonier, festivaler og kunstformer; f.eks. ligner de traditionelle afrikanske Tribelle Aloweri-kunsthåndværkere, der fremstiller masker, slet ikke det fine papirhåndværk, der er forbundet med den japanske kultur. Musik giver et indblik i, hvordan forskellige kulturer fortolker verden forskelligt. Eksemplerne spænder fra traditionelle former som klassisk indisk musik til moderne rock ‘n’ roll-melodier. På trods af forskellene i stil og indhold har alle kulturer én ting til fælles: de værdsætter en eller anden form for musik og dens evne til at bevæge os følelsesmæssigt.